Што е тоа кредит?

Објавено во: Кредити  | Читања

(1028)

Кредитот е еден вид на долг. Како и сите должнички инструменти, долгот повлекува редистрибуција на финансиски средства со текот на времето. Кредитот претставува однос помеѓу давателот  на заемот и заемопримачот. Некои книги кажуваат дека постојат и кредити кои се даваат во вид на стоки, но најчест и на нас најмногу познат вид на кредит е оној изразен во пари каде што давателот на кредитот, некоја финансиска институтција (најчесто банка) му дава на користење определена сума на пари на корисникот на кредитот. Односот помеѓу двете страни продолжува со тоа што корисникот треба да ги врати парите заедно со каматата за користење на тие средства.

Без разлика на моменталните услови во банките за давање кредит, постојат неколку работи што се однесуваат на сите видови кредити, што е битно да ги знаете и да водите сметка за нив. За почеток да ја разбијам илузијата за брзо враќање на кредитот. Доколку сакате да земете станбен кредит на пример, и рокот на отплата е 20 години, вие навистина морате да бидете спремни дека ќе го враќате 25 години. Не би сакал да навлегувам во тоа што сè може да се случи доколку се случи да не го вратите кредитот. Веројатно знаете, во најмала рака ќе останете без станот за кој сте го земале кредитот.  Затоа не се занесувајте дека брзо ќе ги плаќате ануитетите. Единствено важно е да го планирате месечниот износ и согласно тоа да трошите. Кредитот најверојатно ќе го земете од некоја банка каде што веќе имате тековна сметка.

Неколку основни поими

Камата – износ на пари кои го плаќаме на банката како цена за користењето на парите што таа институција ни ги позајмила. Ова е всушност интересот на банката за давање кредит и тука треба да бидете особено претпазливи за износот на каматата, условите и роковите за плаќање. Имајте на ум дека банката секогаш ќе сака да се заштити и да придобие што е можно повеќе.

Каматна стапка – се изразува во проценти и и ни кажува колкава е цената на парите што сме ги земале на заем. Значи ако земеме краткорочен кредит од 10000 денари и камата од 10%, за една година (освен ако каматата не се однесува на друг период) треба да вратиме 10000 денари плус 10% од сумата, значи вкупно 11000 денари.  

Главница – износ на пари кои ни се дадени. Во нашиов случај главница ќе бидат оние 10000 денари.

Рата – често во говорот користиме „рата за кредит“ и притоа мислиме на износ кој го плаќаме месечно. Меѓутоа „рата“ е крива употреба на зборот затоа што се однесува само на главницата, не и на каматата.

Ануитет – е правилниот збор за отплата на износот на кредитот. Ануитетот е износ кој е сочинет од ратата за кредитот плус каматата.  

Амортизационен план – во амортизациониот план се искажани сите месечни плаќања по основ на кредитот заедно со каматата. Ова е важен документ затоа што ќе ви помогне да имате увид во месечните рати кои следат и со тоа да ги планирате трошоците.

Коментари

Коментарите ќе бидат модерирани според правилата за коментирање и нема да се толерираат навреди, клевети или говор на омраза.

Одговори
 • април 2010
  П В С T П С С
  « Мар   Мај »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930